Rahva Ühtsuse Erakonna juhatuse avaldus

Rahva Ühtsuse Erakonna juhatus arutas 02.02.2015 toimunud erakorralisel koosolekul avalikke süüdistusi, millega Peeter Reemann on esinenud avalikkuse ees peale erakonnast lahkumist.

Üksmeelse arvamusena tõdeti, et RÜE juhatusel on väga kahju, et nii Imre kui Peeter otsustasid meie hulgast lahkuda. Nende otsus tuli meile täiesti ootamatult ja ilma eelneva ühise aruteluta.

Nii Peeter kui Imre on andnud meie erakonnale väga palju, nad on olnud meiega erakonna loomisest saadik ning olnud erakonna põhikirja, programmi kui ka valimisplatvormi loomise juures. Me hindame neid inimeste ja kaaslastena väga kõrgelt ning meil on äärmiselt kahju, et nad on otsustanud lahkuda, ilma juhatuses omi motiive selgitamata.

RÜE juhatus soovib rahu osapoolte vahele ja me jätkame oma tööd erakonna ülesehitamise ning Riigikogu valimiskampaaniaga.

Rahva Ühtsuse Erakonna juhatus