Ojuland: RÜE jätkab konservatiivse liikumisena

Rahva Ühtsuse Erakond asutab poliitilise mittetulundusühingu  

Rahva Ühtsuse Erakonna juhatus otsustas teha volikogule ja üldkoosolekule ettepanek reorganiseerida erakond poliitiliseks mittetulundusühinguks, kuivõrd mitmed viis aastat tagasi seatud olulised eesmärgid on tänaseks ellu viidud. Samas on kasvanud  uute Eestit ohustavate ideoloogiate pealetung, mis vajab laiapõhjalist rahva ühisrinnet, mis oleks erakondande ülene ja aitaks koondada kodanikke eesti keele, kultuuri ja rahva säilimise nimel.   

1.novembril 2014 loodud uus erakond nägi toona oma rolli eeskätt sumbunud poliitilise õhustiku tuulutajana. Taheti tuua uusi inimesi poliitikasse, kes oleks vabad arrogantsest hoiakust ja ülbest kõnepruugist.

 Meie eesmärk oli tuua valitsemise filosoofiasse ja –kultuuri hoiak, mille kohaselt ei valitseta riiki poliitikute jaoks,vaid riiki peetakse kodanike jaoks.  Meie eesmärk oli anda kodanikele tagasi tunne, et iga inimene on vajalik siinsamas Eestis, et meie inimesed ei peaks lahkuma kodumaalt majanduslikel põhjustel,“ kommenteeris erakonna asutajaliige dr Arnold Persitski.

„Tänaseks on alustatud mitmete toona  RÜE seatud sihtide elluviimist nagu näiteks riigireform või kehtestatud  maksumaksja vabastamine 500 euro ulatuses tulumaksust. Samuti on hakatud haridussüsteemis rohkem rõhku panema reaal- ja loodusainete ning insener ja tehniliste erialade osakaalu tõstmisele,“ kommenteeris erakonna esimees Pavo Raudsepp.

Parlamendivälise erakonnana peab RÜE oma suurimaks saavutuseks seda, et 2015-2016 aastal kogusid erakonna aktivistid koostöös Sihtasutusega Euroopa Rahvusrinne  üle  Eesti  rohkem kui 19 000 allkirja massiimigratsiooni tõkestamiseks Eestisse. Need allkirjad  saadeti Euroopa Komisjoni toonasele presidendile Jean-Claude Junckerile ja Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile kaaskirjaga, milles öeldi selgelt, et Euroopa Komisjoni nõue jagada immigrandid kvootide alusel liikmesriikide vahel  on ebaseaduslik ja vägivaldne. Samuti anti need  allkirjad üle Riigikogule, kus RÜE ettepanekut mitte lubada Eestisse massiimigratsiooni arutati Euroopa Asjade Komisjonis.  Aastatel 2015-2017 korraldas RÜE  mitmeid avalikke demonstratsioone ja rongkäike, kus kaasati tuntuid kultuuritegelasi ja ühiskonna aktiviste .Tänu RÜE le ja teistele sama meelt olevatele erakondadele hoiti ära tuhandete põgenike ja immigrantide sunniviisiline vastuvõtmine Eestisse.  

RÜE juhatus peab endiselt oluliseks seista Eesti kaitsel massiimmigratsiooni  vastu  poliitilise  MTÜ-na.  Samuti seisame Eesti kaitsel  teiste meid  ohustavate võõrhoiakute nagu agresiivset kliimapoliitikat pealesuruvate või homokultuuri dikteerivate poliitiliste jõudude vastu.  Otsustasime jätkata erakondade ülese rahvaliikumisena, et kaitsta eestlust, meie keelt ja kultuuri  ja seista Eesti majanduslike  huvide eest kliimahüsteeria vastu ning hoida ära illegaalsete immigrantide ning Euroopa Liidu poolt pealesurutavate „põgenike“ kohustuslik vastuvõtmine.