Mga Tuntunin ng Paggamit

1. Pangkalahatang probisyon

1.1. Ang Kasunduan ng User na ito (mula rito ay tinutukoy bilang ang Kasunduan) ay tumutukoy sa site na matatagpuan sa Rue.ee, lahat ng mga pahina at subdomain nito.

1.2. Ang Rue.ee (mula rito ay tinutukoy bilang Website) ay pag-aari ng legal na entity Regulated United Europe OÜ.

1.3. Kinokontrol ng Kasunduang ito ang mga ugnayan sa pagitan ng Pangangasiwa ng Site (mula rito ay tinutukoy bilang Pangangasiwa ng Site) at ng Gumagamit ng Site na ito.

1.4. Inilalaan ng Administrasyon ng Site ang karapatang baguhin, idagdag o tanggalin ang mga sugnay ng Kasunduang ito anumang oras nang walang abiso sa User.

1.5. Ang paggamit ng Site ng User ay nangangahulugan ng pagtanggap sa Kasunduan at sa mga pagbabagong ginawa sa Kasunduang ito.

1.6. Personal na responsable ang User sa pagsuri sa Kasunduang ito para sa anumang mga pagbabago.

2. Kahulugan ng mga termino

2.1. Ang mga sumusunod na termino ay magkakaroon ng sumusunod na kahulugan para sa mga layunin ng Kasunduang ito:

2.1.1 Site – Internet resource na matatagpuan sa domain name na Rue.ee, na isinasagawa ang mga aktibidad nito sa pamamagitan ng Internet resource at mga kaugnay na serbisyo (simula dito – ang Site).

2.1.2. Site Administration – awtorisadong empleyado na pamahalaan ang Site, na kumikilos sa ngalan ng legal na entity Regulated United Europe OÜ.

2.1.3. User ng site (simula dito – User) – taong may access sa Site, sa pamamagitan ng Internet at gumagamit ng Site.

2.1.4. Mga nilalaman ng site (pagkatapos dito – Mga Nilalaman) – mga protektadong resulta ng intelektwal na aktibidad, kabilang ang mga teksto ng mga akdang pampanitikan, kanilang mga pamagat, paunang salita, mga anotasyon, mga artikulo, mga ilustrasyon, mga pabalat, mga gawang musikal na mayroon man o walang teksto, graphic, teksto, photographic, video, composite at iba pang mga gawa, user interface, visual interface, pangalan ng trademark, logo, database, pati na rin ang disenyo, istraktura, pagpili, koordinasyon, hitsura, pangkalahatang istilo at lokasyon ng ibinigay na Nilalaman, bahagi ng Site at iba pang mga bagay ng intelektwal ari-arian lahat ng sama-sama at/o hiwalay na nilalaman sa Site.

3. Paksa ng kasunduan

3.1. Ang layunin ng Kasunduang ito ay bigyan ang User ng access sa mga serbisyong ibinigay sa Site.

3.1.1. Ang Site ay nagbibigay sa User ng mga sumusunod na uri ng mga serbisyo (mga serbisyo):

  1. Access sa paghahanap at mga pasilidad sa pag-navigate;
  2. Access sa mga materyales sa website nang walang bayad;
  3. Access sa paggamit ng isang forum ng konsultasyon para sa pakikipag-ugnayan ng doktor-pasyente sa mga paksang nauugnay sa kanser.

3.1.2. Ang Kasunduang ito ay dapat ilapat sa lahat ng umiiral na (aktwal na gumagana) na mga serbisyo (mga serbisyo) ng Site, gayundin sa anumang kasunod na mga pagbabago nito at mga karagdagang serbisyo (mga serbisyo).

3.2. Ang pag-access sa site ay walang bayad.

3.3. Ang Kasunduang ito ay dapat na isang pampublikong alok. Sa pamamagitan ng pag-access sa Site, ang User ay ituring na sumang-ayon sa Kasunduang ito.

3.4. Ang paggamit ng mga materyales at serbisyo ng Site ay kinokontrol ng kasalukuyang batas ng Estonia.

4. Mga karapatan at obligasyon ng mga partido

4.1. Ang pangangasiwa ng site ay may karapatan:

4.1.1. Baguhin ang mga tuntunin ng paggamit ng Site, pati na rin baguhin ang nilalaman ng Site na ito. Ang mga pagbabago ay magkakabisa sa petsa ng paglalathala ng bagong bersyon ng Kasunduan sa Site.

4.1.2. Tanggalin ang mga User account.

4.1.3. Tumangging magparehistro o maglagay ng tanong/sagot sa isang advisory forum nang walang paliwanag.

4.2. Ang gumagamit ay may karapatan:

4.2.1. Gamitin ang lahat ng serbisyong available sa Site.

4.2.2. Magtanong ng anumang mga katanungan tungkol sa paggamit ng site sa [email protected]

4.2.3. Eksklusibong paggamit ng Site para sa mga layunin at sa paraang itinakda ng Kasunduan at hindi ipinagbabawal ng batas ng Estonia.

4.2.4. I-access ang paggamit ng Site pagkatapos ng pagsunod sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro.

4.3. Ang gumagamit ng Site ay nagsasagawa ng:

4.3.1. Magbigay, kapag hiniling ng Administrasyon ng site, ng karagdagang impormasyon na direktang nauugnay sa mga serbisyong ibinigay ng Site na ito.

4.3.2. Igalang ang mga karapatan sa ari-arian at hindi ari-arian ng mga may-akda at iba pang mga may hawak ng karapatan kapag ginagamit ang Site.

4.3.3. Huwag gumawa ng mga aksyon na maaaring ituring na makagambala sa normal na operasyon ng Site.

4.3.4. Huwag ipakalat sa Site ang anumang kumpidensyal at legal na protektadong impormasyon tungkol sa mga indibidwal o legal na entity.

4.3.5. Iwasan ang anumang pagkilos na maaaring lumalabag sa pagiging kumpidensyal ng impormasyong protektado ng batas ng Estonia.

4.3.6. Huwag gamitin ang Site upang ipalaganap ang impormasyon na may katangian ng advertising, maliban kung may pahintulot ng Site Administration.

4.3.7. Huwag gumamit ng mga serbisyo upang:

4.3.7.1. Paglabag sa mga karapatan ng mga menor de edad at (o) nagdudulot ng anumang uri ng pinsala sa kanila.

4.3.7.2. Paglabag sa mga karapatan ng mga minorya.

4.3.7.3. kumakatawan sa sarili para sa ibang tao o kinatawan ng organisasyon at (o) komunidad nang walang sapat na karapatan, kabilang ang para sa mga empleyado ng site na ito.

4.3.8. Tiyakin ang katumpakan ng impormasyong ibinigay

4.3.9. Tiyakin ang seguridad ng personal na data mula sa pag-access ng mga third party.

4.3.10. I-update ang Personal na Data na ibinigay sa oras ng pagpaparehistro kung sakaling magbago.

4.4. Ang user ay ipinagbabawal mula sa:

4.4.1. Gumamit ng anumang device, program, procedure, algorithm at pamamaraan, awtomatikong device o katumbas na manu-manong proseso para ma-access, makuha, kopyahin o subaybayan ang nilalaman ng Site.

4.4.2. Abalahin ang wastong paggana ng Site.

4.4.3. Sa anumang paraan, iwasan ang istruktura ng nabigasyon ng Site upang makatanggap o subukang makakuha ng anumang impormasyon, dokumento o materyales sa anumang paraan na hindi partikular na kinakatawan ng mga serbisyo ng Site na ito.

4.4.4. Hindi awtorisadong pag-access sa mga function ng Site, anumang iba pang mga system o network na nauugnay sa Site na ito, pati na rin sa anumang mga serbisyong inaalok sa Site.

4.4.4. Labagin ang sistema ng seguridad o pagpapatunay sa Site o sa anumang network na nauugnay sa Site.

4.4.5. Magsagawa ng reverse search, subaybayan o subukang subaybayan ang anumang impormasyon tungkol sa sinumang iba pang User ng Site.

4.4.6. Upang gamitin ang Site at ang mga Nilalaman nito para sa anumang layuning ipinagbabawal ng batas ng Estonia, gayundin ang mag-udyok ng anumang mga ilegal na aktibidad o iba pang aktibidad, na lumalabag sa mga karapatan ng Site o iba pang mga tao.

4.5. Upang simulan ang pakikipagtulungan, ang Regulated United Europe sa harap ng isa sa mga legal na kumpanya nito ay tatanggap ng buong bayad.

4.5.1.Titiyakin ng Customer na ang Regulated United Europe sa harap ng isa sa mga legal na kumpanya nito ay tumatanggap ng buong bayad. Kung ang Regulated United Europe sa harap ng isa sa mga legal na kumpanya nito ay hindi makakatanggap ng buong bayad, hindi ibibigay ang serbisyo.

4.5.2. Bago simulan ang kooperasyon, dapat ipaalam ng Customer sa Regulated United Europe sa harap ng isa sa mga legal na kumpanya nito ang gustong paraan ng pagbabayad para sa order na serbisyo nang sa gayon ay Regulated United Europe ay maaaring magbigay ng tamang mga detalye ng pagbabayad.

4.5.3. Regulated United Europe sa harap ng isa sa mga legal na kumpanya nito, hindi maibabalik ang mga bayarin. Hindi alintana kung ang ibinigay na serbisyo ay nasuspinde, kinansela o pinalawig bago ang pag-expire ng kasalukuyang panahon ng serbisyo, ang Customer ay hindi karapat-dapat na humiling ng refund o gamitin ang bayad na halaga upang mag-order ng iba pang mga nakakontratang serbisyo mula sa Regulated United Europe .

5. Gamit ang site

5.1. Ang Site at ang Nilalaman, na bahagi ng Site, ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Administrasyon ng Site.

5.2. Ang nilalaman ng Site ay protektado ng copyright, batas sa trademark, pati na rin ng iba pang mga karapatan, na nauugnay sa intelektwal na ari-arian, at

hindi patas na batas sa kompetisyon.

5.3. Ang paggamit ng isang consultative forum sa Site, pati na rin ang isang seksyon para sa mga espesyalista, ay maaaring mangailangan ng paglikha ng isang User account.

5.4. Personal na responsable ang User sa pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng impormasyon ng account, kabilang ang password, pati na rin para sa lahat ng aktibidad, na isinasagawa sa ngalan ng User ng Account.

5.5. Dapat agad na ipaalam ng User sa Site Administration ang hindi awtorisadong paggamit ng kanyang account o password o anumang iba pang paglabag sa sistema ng seguridad.

5.6. Ang administrasyon ng site ay may karapatan na unilaterally na kanselahin ang User account kung hindi ito nagamit nang higit sa 36 na magkakasunod na buwan ng kalendaryo nang walang abiso ng User.

5.7. Nalalapat ang Kasunduang ito sa lahat ng karagdagang tuntunin at kundisyon na nauugnay sa pagbili ng Mga Kalakal at/o ang pagbibigay ng mga serbisyong ibinigay sa Site.

5.8. Ang impormasyong nai-post sa Site ay hindi dapat ipakahulugan bilang pagbabago ng Kasunduang ito.

5.9. Ang administrasyon ng site ay may karapatang gumawa ng mga pagbabago sa nilalaman ng impormasyong ibinigay sa site anumang oras nang walang abiso ng User.

6. Pananagutan

6.1. Ang pangangasiwa ng site ay walang pananagutan para sa:

6.1.1. Mga pagkaantala o pagkaantala sa takbo ng transaksyon na dulot ng force majeure, gayundin ang anumang kaso ng mga aberya sa telekomunikasyon, computer, elektrikal at iba pang nauugnay na sistema.

6.1.2. Operasyon ng mga remittance system, mga bangko, mga sistema ng pagbabayad at mga pagkaantala na nauugnay sa kanilang trabaho.

6.1.3. Ang wastong paggana ng Site, kung sakaling ang User ay walang kinakailangang teknikal na paraan para sa paggamit nito, pati na rin walang obligasyon na magbigay sa mga user ng ganoong paraan.

7. Paglabag sa mga tuntunin at kundisyon ng kasunduan ng user

7.1. Ang Website Administration ay may karapatang magbunyag ng impormasyon tungkol sa User kung ang kasalukuyang batas sa Estonia ay nangangailangan o pinahihintulutan ang naturang pagsisiwalat.

7.2. Ang Site Administration ay may karapatan na ihinto at (o) harangan ang pag-access sa Site nang walang paunang abiso ng User kung:

Nilabag ng User ang Kasunduang ito o ang mga tuntunin ng paggamit ng Site na nakapaloob sa iba pang mga dokumento, gayundin sa kaso ng pagwawakas ng Site o dahil sa teknikal na kabiguan o problema.

7.3. Ang Pangangasiwa ng Site ay hindi mananagot sa Gumagamit o mga ikatlong partido para sa pagwawakas ng pag-access sa Site sa kaso ng paglabag ng Gumagamit sa anumang probisyon ng Kasunduang ito o iba pang dokumentong naglalaman ng mga tuntunin ng paggamit ng Site.</p >

8. Pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan

8.1. Kung sakaling magkaroon ng anumang hindi pagkakasundo o pagtatalo sa pagitan ng Mga Partido sa Kasunduang ito, ang pagsusumite ng isang paghahabol (isang nakasulat na panukala para sa isang boluntaryong pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan) ay dapat na obligado bago ang aplikasyon sa korte.

8.2. Ang tatanggap ng claim ay dapat, sa loob ng 30 araw sa kalendaryo pagkatapos matanggap, aabisuhan ang naghahabol nang nakasulat sa kinalabasan ng pagsusuri ng claim.

8.3. Kung hindi posible na lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang boluntaryo, ang alinman sa mga Partido ay may karapatang mag-aplay sa korte para sa proteksyon ng kanilang mga karapatan, na ipinagkaloob sa kanila ng umiiral na batas ng Estonia.

8.4. Ang anumang aksyon sa paggalang sa mga tuntunin ng paggamit ng Site ay dapat dalhin sa loob ng 5 araw mula sa paglitaw ng sanhi ng aksyon, maliban sa proteksyon ng copyright ng mga materyal na protektado ng legal ng Site. Kung ang mga probisyon ng talatang ito ay nilabag, ang anumang paghahabol ay dapat i-dismiss ng korte.

9. Mga karagdagang kundisyon

9.1. Ang Pamamahala ng site ay hindi tumatanggap ng mga kontra-panukala mula sa Gumagamit tungkol sa mga pagbabago sa kasalukuyang Kasunduan.

9.2. Ang mga text ng User na nai-post sa Site ay hindi kumpidensyal na impormasyon at maaaring gamitin ng Administrasyon ng site nang walang mga paghihigpit.

Koponan ng Suporta sa mga Kustomer ng RUE

Milana
Milana

“Kumusta, kung naghahanap ka upang simulan ang iyong proyekto, o mayroon ka pa ring ilang mga alalahanin, maaari mong talagang makipag-ugnayan sa akin para sa komprehensibong tulong. Makipag-ugnayan sa akin at simulan natin ang iyong pakikipagsapalaran sa negosyo.”

Sheyla

“Kumusta, ako si Sheyla, handang tumulong sa iyong mga pakikipagsapalaran sa negosyo sa Europe at higit pa. Kung sa mga internasyonal na merkado o paggalugad ng mga pagkakataon sa ibang bansa, nag-aalok ako ng gabay at suporta. Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin!”

Sheyla
Diana
Diana

“Kumusta, ang pangalan ko ay Diana at dalubhasa ako sa pagtulong sa mga kliyente sa maraming katanungan. Makipag-ugnayan sa akin at makakapagbigay ako sa iyo ng mahusay na suporta sa iyong kahilingan.”

Polina

“Hello, ang pangalan ko ay Polina. Ikalulugod kong ibigay sa iyo ang kinakailangang impormasyon upang mailunsad ang iyong proyekto sa napiling hurisdiksyon – makipag-ugnayan sa akin para sa karagdagang impormasyon!”

Polina

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Sa ngayon, ang mga pangunahing serbisyo ng aming kumpanya ay legal at mga solusyon sa pagsunod para sa mga proyekto ng FinTech. Ang aming mga opisina ay matatagpuan sa Vilnius, Prague, at Warsaw. Ang legal na koponan ay maaaring tumulong sa legal na pagsusuri, pagbubuo ng proyekto, at legal na regulasyon.

Company in Lithuania UAB

Numero ng pagpaparehistro: 304377400
Anno: 30.08.2016
Telepono: +370 661 75988
Email: [email protected]
Adres: Lvovo g. 25 – 702, 7th floor, Vilnius,
09320, Lithuania

Company in Poland Sp. z o.o

Numero ng Rehistrasyon: 38421992700000
Anno: 28.08.2019
Telepono: +48 50 633 5087
Email: [email protected]
Adres: Twarda 18, 15th floor, Warsaw, 00-824, Poland

Regulated United Europe OÜ

Numero ng Rehistrasyon: 14153440–
Anno: 16.11.2016
Telepono: +372 56 966 260
Email: [email protected]
Adres: Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonia

Company in Czech Republic s.r.o.

Numero ng Rehistrasyon: 08620563
Anno: 21.10.2019
Telepono: +420 775 524 175
Email: [email protected]
Adres: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Prague

Mangyaring iwanan ang iyong kahilingan