ÜRO rändeleppest

Rahva Ühtsuse Erakond taunib mistahes rahvusvaheliste lepete sõlmimist, mis ei luba Eesti Vabariigil säilitada kontrolli oma piiride üle ning mis võivad olla ohuks riigi territoriaalsele terviklikkusele. Lubamatud on igasugused katsed sõnavabaduse ja demokraatliku ühiskonnakorralduse kitsendamiseks. RÜE hinnangul ohustab ÜRO rändelepe sellisena Eesti suveräänsust ja põhiseaduslikku korda.