Rahva Ühtsuse Erakond 51% rahvast soovib lahkumist Euroopa Liidust.

10-DSC_6836
Rahva Ühtsuse Erakond viis läbi avaliku küsitluse perioodil mai-juuli 2016.
Küsitluses osales üle 700 inimese. Vastust sooviti järgnevatele küsimustele.
Kas Eestil on presidenti vaja?
Kas toetate Eesti krooni uuesti kasutuselevõtmist?
Kas Eesti peaks korraldama referendumi Euroopa pagulaspoliitika küsimuses?
Kas Eesti peaks Euroopa Liidust lahkuma?
Välja võiks tuua küsimuse referendumi korraldamise Euroopa pagulaspoliitika vastused.
78% referendumi poolt ja 21% vastu ning 1% erapooletu.
TÄNAME kõiki küsitluses osalenuid
RÜE juhatus
Telefon: (+372) 55 939 731