Ojuland: Pariisi Kliimalepe on Eesti inimese rahakotile kahjulik

RÜE juhatus võttis Pariisi Kliimaleppe osas alljärgneva seisukoha:

USA taganemine Pariisi kliimaleppest sunnib taaskord ümber hindama lepingu üleüldist vajalikkust, üle vaatama Eestile võetud kohustusi. Eesti peaks samuti kaaluma leppest taganemist. Euroopa kliimaeesmärkide saavutamiseks kavandatavad meetmed suurendavad kulutusi erinevates eluvaldkondades ning lisaks koormab maksumaksjat täiendavalt ka kaasnev bürokraatia. Elektrienergia ja kütuste kasvav maksustamine suurendab majapidamiste kulutusi eriti maapiirkondades, samuti kallinevad kõik tootmise sisendid. Eesti olulisemad probleemid, nagu palgavaesus, väljaränne, ääremaastumine ja nendest tulenev madal sündivus, seetõttu tõenäolisemalt süvenevad veelgi. Valitsuse ülesanne peab olema energiajulgeoleku ja rahva heaolu kindlustamine. Kuidagi pole õigustatud Eesti maksumaksjate raha kasutamine arengumaade kliima- ja energiaprojektides.

Kogu tööstuse ja majanduse ümberkujundamine rohemajanduseks ei ole mõistliku aja jooksul saavutatav, mistõttu on kaotajaid oluliselt rohkem kui võitjaid. Liiga ambitsioonikad taastuvenergeetika eesmärgid võivad viia ulatuslikumale puidu põletamisele ja metsade hävitamisele. Hea lahendus ei ole ka ainult naaberriikide tuuma- ja hüdroelektelektrijaamade „puhta“ elektri ostmine, sest sellega kaotame töökohti ja kaasneb püsiv rahavoog Eestist välja. Teisisõnu peaksime olema valvsamad, et energiaturg ei libiseks teiste riikide kontrolli alla.

Inimtegevuse mõju kliimamuutustes on tühine ja vaieldav. Kindlasti on kaduvväike väikese Eesti osa kliima mõjutamisel ning olematuks jääksid ka selllesuunalised kulukad püüdlused. Ebaeetiline on süüdistada kehvapoolse elatustasemega väikerahvast liigses tarbimises.

„Rahva Ühtsuse Erakond toetab kaasaegseid tehnoloogiaid, loodussõbralikku majandamist ja saastamise piiramist. Eluslooduses ringlev CO2 ei ole saasteaine. Kutsume üles pöörama tähelepanu tegelikele keskkonnaprobleemidele,“ kommenteeris Hanno Karlson, RÜE juhatuse liige.