Kolme erakonna ühisavaldus õiguskantslerile

Kolm erakonda pöördusid täna õiguskantsleri poole avaldusega, milles palutakse uurida Eesti kodanike ebavõrdset seisu Riigikokku kandideerimisel seoses kautsjoni tasumisega. Riigikogus esindatud erakonnad saavad igakuist rahalist toetust riigieelarvest, millest nad saavad tasuda ka oma erakonna kandidaatide kautsjoni. Samal ajal teised Eesti kodanikud, kes ei kuulu Riigikogus esindatud erakondadesse või on üksikkandidaadid, peavad oma kautsjoni tasuma ise.

“Selline olukord on varaliselt diskrimineeriv ja ei taga kodanikele põhiseaduses sätestatud võrdseid võimlausi kandideerida Riigikogu valimistel. Ka need, kelle jaoks valituse kehtestatud kuutasu alammäär ehk kautsjoni summa on oluline osa pere eelarvest või kes saavad toetusi, peavad saama valimistel kandideerida. Tegemist on sisult varandusliku tsensusega,” selgitasid Kristiina Ojuland, Aleksander Laane ja Valev Kald. ” Antud olukorras võib öelda, et mõned kodanikud maksavad kautsjoni kahekordselt, kuna maksumaksjatena tasuvad Riigikogu erakondadesse mittekuuluvad kandidaadid ka nende kaaskodanike eest, kes saavad toetust riigieelarvest,” lisasid kolme erakonna juhid.Kristiina Ojuland, Rahva Ühtsuse Erakonna esimees, 5051499

Valev Kald, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatuse esimees, 58309155

Aleksander Laane, Erakond Eestimaa Rohelised esimees, 5026816

Avaldus ja foto allakirjutamiselt (EER büroos, autor Priit Kuld, RÜE) lisatud.