Idee

 

Meie erakonna eesmärgiks on muuta Eesti riigiks, kus iga inimese heaolu on kesksel kohal. Meie elu ei muutu enne paremaks, kui poliitiline eliit ei muuda suhtumist oma rahvasse. Kuni ei muutu võimu suhtumine rahvasse, ei muutu Eestis midagi. Rahvast peab kuulama ja tema arvamustega arvestama. Rahvas peab olema kõrgeima riigivõimu kandja ja mitte ainult paberil. Rahvas peab ise asuma julgelt  ja selgelt oma demokraatlike õiguste kaitsele. Euroopa Liit ei ole Eesti jaoks ainuvõimalik tulevik. Oleme iseseisev riik ja kui meie õigusi rikutakse, saame rahvahääletuse teel lahkuda ühendusest, mis ohustab meie julgeolekut ja rahvuslikke huve. Kui Euroopa Liit laguneb, tuleb sõlmida vabakaubadnuslepingud Eestile oluliste kaubanduspartneritega.

Rahva Ühtsuse Erakond lähtub konservatiivsest maailmavaatest.

Meie poliitika eesmärgiks on Eesti rahvuslike huvide kaitsmine nii sise-, välis- kui ka julgeolekupoliitikas. Eesti peab jääma riigiks, kus meie rahval on hea ja turvaline elada. Oleme põhimõtteliselt vastu sundimmigratsioonile, mis ohustab Eesti sotsiaalset, majanduslikku, kultuurilist ja füüsilist julgeolekut. Peame Euroopa liidu poolt nõutud kvoodipõhist pagulaste Eestisse toomist ebaseaduslikuks ja kuritegelikuks. Selle eest vastutavad isikud tuleb võtta kriminaalvastutusele. Tahame piirata jõuliselt sisserännet ebaturvalistest regioonidest. Eestisse saabunud mittesoovitavad isikud saadame tagasi. Illegaalsetel piiriületajatel konfiskeerime ohtlikud esemed ja saadame nad tuldud teed tagasi.