Euroopa Liidu tuleviku kohta

RÜE juhatuse avaldus
Euroopa Liidu tuleviku kohta
Rahva Ühtsuse Erakond on seiskohal, et Euroopa Liit saab jätkata vaid vabakaubanduse põhimõtetele tugineva rahvusriikide vahelise majandusühendusena.
Eesti saab olla Liidu liige vaid juhul, kui rahvusriikidel säilib otsustusõigus oma territooriumil toimuva üle.
RÜE peab vajalikuks Eestis rahvahääletuse korraldamist EL’s jätkamise üle juhul kui hakatakse ellu viima Saksamaa-Prantsusmaa plaani, mille kohaselt
    • kehtestatakse ühtne üleliiduline maksusüsteem
    • luuakse sisserändajate kohustuslik jaotamissüsteem liikmesriikide vahel ja asutatakse põgenike jaotamise agentuur
    • luuakse ühtne EL armee ja julgeolekuteenistus
    • luuakse ühtne kriminaalpolitsei

Eesti saab olla vaid sellises liidus, mis teenib meie kodanike majanduslikke huve ning kaitseb põliseurooplasi islamiseerimise eest. Juhul, kui jätkub föderatsiooni loomine suurriikide poolt, tuleb Eestil sellest liidust välja astuda.

28.06.201