Eesti on muutumas valgete Lääne- Eurooplaste uueks koduks

RÜE pidas 9.06. üldkogu kus poliitilise teemana oli päevakorras valge pagulus. Seoses massiimigratsiooniga seotud probleemide kasvuga Euroopas, on märgata lääneeurooplaste ümberkolimist Eestisse.

“Tänu RÜE  juhitud massiimmigratsiooni vastasele viimastel aastatel kestnud liikumisele, on Eesti säilinud riigina, kus näiteks prantslased või rootslased tunnevad end turvalisemalt kui oma kodumaal. Eesti on muutumas aina populaarsemaks koduks erinevatele Lääne-Euroopa põlisrahvastele,” tõdes Kristiina Ojuland, RÜE juhatuse liige.

RÜE kutsub üles jagama avalikkuses informatsiooni Eestis valge paguluse kasvu kohta.

“Valge pagulus on Eesti majandusele kahtlemata positiivne nähtus, tuues juurde uusi ettevõtlikke inimesi erinevatest eluvaldkondeadest, lisaks toovad nad endaga kaasa põliseurooplaste kultuuri, mis on Lääne Euroopas langenud islami surve alla, “ütles Pavo Raudsepp, RÜE esimees.

RÜE üldkogu  toetab konsultatsioonide alustamist EKRE- ga erakondade ühendamiseks.

Erakonna esimehena valiti ühehäälselt tagasi Pavo Raudsepp.